Veličina teksta
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Operativni program Konkurentnost i kohezija
Europski strukturni i investicijski fondovi

Eliminacija straha od prazne baterije (ostanka bez energije) kod vozača i potencijalnih vozača električnih vozila pomoću umjetne inteligencije

EU projekt

  • Broj ugovora: KK.01.2.1.02.0237
  • Korisnik: Mireo d.d.
  • Ukupna vrijednost projekta: 4.282.048,68 HRK
  • Iznos koji sufinancira EU: 2.516.268,26 HRK
  • Razdoblje provedbe projekta: od 01.07.2021. do 01.01.2023.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više o fondovima pronađite na: www.strukturnifondovi.hr.

Strah vozača da neće uspjeti sa svojim električnim vozilom doći do odredišta zbog prazne baterije EV stvara percepciju vozača da su EV prikladna samo za kratke rute.

Svrha ovog projekta je razvojem novog proizvoda pozicionirati Mireo kao globalni proizvođač GPS navigacijskih sustava za električna vozila (EV).

Fotografija prikazuje gornje dvije trećine zaslona mobilnog uređaja na kojemu je prikazan status baterije vozila 67% punjenja te su nanizane: naredna točka zaustavljanja za naznakom da je do nje potrebno 180 km te potreba punjenja, daljnja dionica puta od 275 km nakon koje će stanje baterije biti 88% te novo punjnje te krajnja točka do koje treba 227 km nakon koje će stanje baterije biti 64%.

Opis projekta

Posljednjih godina povećana briga za očuvanje okoliša i energetsku sigurnost postavlja sve veće zahtjeve za energetskom održivošću i učinkovitošću. Mobilnost koja se temelji na EV smatra se ključnim čimbenikom za smanjenje emisije ugljika i onečišćenja što je prepoznala i automobilska industrija. Brojne globalne strateške inicijative te znanstvena istraživanja upućuju da EV sektor postaje značajna karika na tržištu automobila.

Usprkos globalnom interesu i ulaganjima širom svijeta, kupci EV su veoma oprezni, a penetracija EV na tržište je spora. Mnoge znanstvene studije i istraživanja kao jedan od glavnih uzroka navode tzv. Range anxiety – strah vozača da neće uspjeti sa svojim EV doći do odredišta zbog prazne baterije EV (ostanka bez energije) što nastavno stvara percepciju vozača da su EV prikladna samo za kratke rute. Ovaj strah je posljedica dva faktora: odstupanja proračuna dometa EV koje iznosi prosječno oko 30% i još uvijek rijetke mreže punionica za električna vozila
Ovim projektom Mireo želi odgovoriti na izazov Range anxiety-ja – razvit će novi proizvod: sustav koji se sastoji od unaprijeđene Mireove cestovne navigacijske aplikacije i programskog rješenja u oblaku koje primjenom umjetne inteligencije „uči“ karakteristike stila vožnje vozača s ciljem povećanja preciznosti određivanja dometa električnih vozila i prosljeđuje ih navigacijskoj aplikaciji (Sustav).
Rezultat projekta, novorazvijeni Sustav, će vozačima EV omogućiti, pored samog planiranja ruta, dramatično bolje predviđanje dometa EV-a od trenutno postojećih GPS navigacijskih rješenja (procjena dosega izračunatog pomoću Mireovog Sustava će imati maksimalno 4% odstupanja u odnosu na današnjih 30%!) i davati upute za točke zaustavljanja/punjenja EV-a (smart charging).

Sustav razvijen kao rezultat ovog projekta će predstavljati jedinstveno komercijalno rješenje na globalnom tržištu.

Glavni cilj projekta

Bespovratnim sredstvima iz ovog Poziva i privatnim ulaganjem Prijavitelja u istraživanje, razvoj i inovacije razviti novi proizvod.

Ovaj cilj doprinosi ostvarenju glavnog cilja Poziva: Razvoj novih proizvoda unutar odabranih IRI tema, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, te je u skladu sa sljedećim odabranim IRI temama S3 pod-tematskih prioritetnih područja.
1

Nove tehnologije i rješenja za smanjenje emisija štetnih tvari, uštedu energije, učinkovito korištenje obnovljivih izvora energije uključujući i skladištenje energije iz obnovljivih izvora (Energija i održivi okoliš - Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali).

2

Smanjenje utjecaja na okoliš i infrastrukturu (Promet i mobilnost - Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila).

3

Istraživanje i razvoj inteligentnih proizvoda, usluga, sustava i procesa u području prometa, mobilnosti i logistike (Promet i mobilnost - Inteligentni transportni sustavi i logistika).

4

Razvoj i unapređenje postupaka i sustava za određivanje položaja, vremena i navigaciju (Promet i mobilnost - Inteligentni transportni sustavi i logistika).

Prijavitelj

Mireo d.d. (Prijavitelj) je utemeljen 2001. godine s ciljem razvoja navigacijskih sustava i aplikacija. Mireo je razvio komercijalnu aplikaciju Mireo CAD - sustav za računalno određivanje ruta distribucije.

Fokus poslovnih aktivnosti Prijavitelja је na razvoju telematičkih tehnologija, posebice na razvoju navigacijskih sustava i GIS aplikacija. Takvo је opredjeljenje rezultiralo razvojem provjerene i dokazano uspješne vlastite tehnologije koja se primjenjuje u komercijalnim navigacijskim aplikacijama.

Prijavitelj je prvi značajan komercijalni uspjeh ostvario razvojem navigacijskog sustava pod komercijalnim nazivom ViaGPS koji је 2006. osvojio nagradu Mobile Choice Consumer Award. Na hrvatskom tržištu ViaGPS je stekao popularnost kao prvi navigacijski sustav koji је koristio detaljnu cestovnu kartu RH i omogućavao navigaciju na razini kućnog broja. Tržišni uspjeh ponovila je GPS navigacijska aplikacija za pametne telefone (iOS, Android, Blackberry) DON'T PANIC. Danas je Prijaviteljev vodeć proizvod namijenjen osobnoj uporabi navigacijska aplikacija za pametne telefone (iOS, Android, Huawei) Mireo Genius Maps.

Od poslovnih rješenja, ističe se MireoFleet - telematički sustav za nadzor voznim parkom, namijenjen tvrtkama s većim brojem vozila. Danas je vodeće Prijaviteljevo poslovno rješenje SpaceTime - visokoskalabilna analitička platforma za pokretne objekte.

Kontakt osoba za više informacija:

Jasna Durak

Mireo d.d.

Buzinski prilaz 32

10000 Zagreb, Hrvatska

E: jasna.durak@mireo.hr

Tel: +385(0)1 6636 966

Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Mireo d.d.

Europski fond za regionalni razvoj